H03

Werkvormen bij hoofdstuk 1 t/m 3 Seneca MW (havo of vwo)

Begrippenkaartjes

Josje van Hees heeft begrippenkaartjes gemaakt voor gebruik bij leerspelletjes zoals 30seconds en Pictionary:

Lalya M.

Een werkblad van collega Marieke Spoelman: “De PO en de vragen gaan over de film Layla M, die ik met de klas gezien en besproken heb. Een aanrader, zeker in het licht van het concept Vorming! De film geeft veel stof tot nadenken en roept interessante gesprekken en discussies op. Hij is actueel, serieus, maar niet zwaar. ”

Catfishing met een verrassing

Dankzij Rien Ploeg deze prachtig kijktip van MTV met NL ondertiteling (41m). Over een jonge vrouw die vermoed dat haar internet date een andere identiteit heeft. En dat klopt, maar er is een verrassing. Rien Ploeg:


Colleen en Tony: conflicterende identiteiten met alle gevolgen van dien.

N.B.: MTV heeft de aflevering onbereikbaar gemaakt, 
dus deze prachtige link werkt helaas (even?) niet meer. 
We zoeken naar een alternatief maar laten de opdracht
even staan ter inspiratie.

In deze aflevering komen alle besproken onderdelen hoofdstuk 1, 2 en 3 t/m blz.55 (nature-nurture debat) zowel vanuit het les- en opdrachtenboek als vanzelfsprekend kernachtig aanbod.

De hoofdconcepten vorming en binding met de kernconcepten: identiteit, socialisatie, cultuur (subcultuur/sociale ongelijkheid), ideologie, groepsvorming (socialisatoren, met name de rol van social media).

De les heb ik opgebouwd rond de begrippen identiteit,  enculturatie / acculturatie, socialisatie, nature-nurture, socialisatoren (micro-, meso- en macro niveau), sociale cohesie en samenhang met betrekking tot conflicterende identiteiten in relatie tot groepsvorming en binding.  Nadruk ligt op de ontwikkeling van iemands persoonlijke identiteit binnen de specifieke wisselende contexten en perspectieven waaraan de kijker van deze aflevering expliciet en impliciet wordt blootgesteld.

Deze aflevering past bij de gevoels- en belevingswereld van onze leerlingen, juist omdat zij zich zullen herkennen in het “plot” van deze aflevering. Voor deze aflevering is het lesdoel het herkennen van de conflicterende identiteiten in de persoon van Tony en het benoemen van de ontwikkelingen en achtergronden die aan deze identiteiten ten grondslag liggen.


Een andere manier waarop Rien Ploeg meerwaarde in zijn lessen creëert, is via het tonen van o.a. vlogs en blogs, zoals Pizza Verdi. Daarmee kunnen begrippen worden herkend zoals vooroordeel, referentiekader, etcetera.